Mentimeter

www.mentimeter.com

Interaktiivsete tegevuste visualiseerimine reaalajas. Võimaldab luua erinevaid õppija tagasisidet nõudvaid interaktiivseid tegevusi koolituse ajal. Tagasiside andmiseks kasutakse arvutit, tahvlit või nutitelefoni. Tasuta versioonis on võimalik luua kaks tagsiside küsimust. Sõpradega jagamisel saab ühe küsimuse juurde.

 

Tegevused luuakse PowerPoint esitluse põhimõttel ja neid saab integreerida tavalise slaidiesitluse sisse. Selleks on vajalik eraldi plugin, mis on Windows PowerPoint 2016 jaoks ja selle laadimiseks on vajalik Office 365 konto. Tulemused salvestatakse automaatselt Exceli. Küsitluste tegemine on väga lihtne ja intuitiivne.

Vastamise ajal aktiveeritakse tagasiside koolitaja poolt. www.menti.com sisenedes sisestab õppija koodi ja saab anda tagasisidet. Kood jääb aktiivseks kogu esitluse ajaks ja iga kord kui uus tagasiside tehakse aktiivseks, saab sellele vastata.

Küsimuste sisestamiseks peab looma konto ja sisestama oma e-posti aadressi. Edasi tuleb tegutseda vastavalt e-postkasti tulnud juhenditele. Pärast keskkonda sisselogimist saate valida, kas koostate uue küsimuse (New event) või  kasutate näiteid (Use example).  Näidete all on pakutud erinevaid võimalusi küsimustiku kasutamiseks, nt töötubades ja grupitöödes (grupi ootuste väljaselgitamine, „jää purustamine“, hääletamine parima (ettepaneku, variandi vms) poolt),  kokkusaamistel  (otsuste langetamine kiire hääletuse tulemusel, kõige olulisema väljaselgitamine), konverentsidel (auditooriumi tähelepanu püüdmine,  osalejate rühmitamine nt tegevusalade järgi, ühise sõnapilve loomine, küsimuste esitamine auditooriumist) jne. Kasulik oleks enne küsimuse koostamist tutvuda näidetega ja kui sealt mõni sobib, siis saab selle tõsta oma töölauale ja kohandada vastavalt vajadustele.

Uue küsimuse loomisel  tuleb

 1. sisestada küsimus,
 2. valida küsimuse tüüp – üks õige vastus või avatud vastus (kuni 140 tähemärki),
 3. sisestada vastusevariandid,
 4. valida heleda või tumeda tausta vahel.

Kui esimene küsimus on sisestatud, salvestage ja pöörduge  oma töölauale tagasi. Sisestage teine küsimus või alustage küsimuse esitlemist.

Esitluse alustamisel  kuvatakse ekraanile küsimus tühja diagrammiga, milles hakatakse näitama tulemusi  niipea, kui esimene vastus on antud.  Samuti kuvatakse ekraanile lihtne veebiaadress ja unikaalne kood, mille abil pääseb küsimustele vastama.

Tulemusi on võimalik jagada, alla laadida (tasuline konto), tühistada, ära peita, nt vastamise ajal. Vastamise saab sobival hetkel lukku panna. Võimalik on jagada vastamiseks ka QR-koodi. Kõik loodud küsimused salvestuvad koostaja töölaual ja neid saab ka hiljem kasutada või  muuta. Tasulise variandi puhul on võimalik valida erinevate pakettide vahel. Lisaboonusena saab tasulise variandiga nt andmeid eksportida, hinnata skaalal 0-5, valida 5 erineva kujundusmalli vahel, hallata kasutajate kontosid, kasutada erinevaid küsimuste tüüpe jne.

Autor: Marju Piir, TÜ haridustehnoloog (http://etu.ut.ee/kevad-2015/haridustehnoloog-soovitab-8/)

Demo

Võimalik on valida erinevate tagasiside vormide vahel:

 • Mitme vastusevõimalusega
 • Vali pilt
 • Sõnapilv
 • Test
 • hinnangu andmine skaalal
 •  Avatud vastustega küsimused
 • Hinnangu andmine 100 punkti skaalal
 • 1 x 2 maatriksil hinnangu andmine
 • Võitja hääletamine
 • Kiired slaidid
 • Reaktsioonid esitluse slaididele

Hõiva

Lisafunktsionaalsused:

 • Peida ja näita tulemusi nupp
 • Andmete importimine Exceli
 • Sõnafilter ebatsensuursete sõnade vältimiseks (eesti keelt ei toeta)
 • Hääletuse sulgemise ja avamise võimalus
 • Endale meeldiva maatriksi kasutamine
 • Segment andmed. Saab võrrelda eelmiste olemasolevate andmetega
 • Installeerida ei ole vaja Organisatsiooni/tiimi sees jagamine
 • Kui asukoha tuvastus on sisse lülitatud, siis saab lasta automaatselt hääletamiskoodi saata lähedal olevatele hääletajatele.

Kaustade loomine

Tekkis võimalus korrastada oma mentimeetrid kasutade abil

Hõiva.PNG

Uue kausta tekkitamiseks vajuta nupp +New folder

Kirjuta uue kausta nimi ning vajuta nupp Create folder

Hõiva.PNG

Mentimeetrite lisamiseks kaustasse vali neid ruudukeste abil nimi vasakul poolel.

Seejärel vajuta nupule Move presentations to folder.

Hõiva

Vali kausta, kuhu tahad tõsta oma mentimeetrid

Hõiva

Ja vajuta nupule Move.

Näited visualiseeritud reaalajas antud tagasiside tulemustest