Classtime

Varem oli nimega GoPollock

https://www.classtime.com/

Classtime juhend (Marika Anissimov)

Konto loomine

Screenshot 2017-10-24 21.44.24.png

Hõiva

Vali enda jaoks mugavama versiooni:

 • Facebooki
 • Google
 • emaili ja parooli abil

Hõiva

Sisselogimine – LOG IN

Vali sobiva viisi:

 • Facebooki
 • Google
 • emaili ja parooli abil

Hõiva

Töölaud

Hõiva

Loodud testi saab

 • ümbernimetada
 • teha sellest koopiat
 • kustutada

Selle jaoks peab seda testima valima

Hõiva.PNG

Testis võib olla 8 varianti küsimusi:

 • ühe õige valikuga
 • mitme õige valikuga
 • Tõene/Väär valikuga
 • avatud vastus
 • Järjestamine (Sorter)
 • Maatriks (Categorizer)
 • Highlight Text

 • Hot Spot (pildi kuumkoht)

 

Valmis testis on näha küsimus ja selle ees vastava tüübi ikoon

Hõiva

Loodud küsimused saab

 • muuta järjekorda (lihtsalt tirida vasakus ääraset)
 • kopeerima/dubleerima
 • tõsta teisse testi
 • kustutada

Hõiva.PNG

Küsimuse muutmine

Screenshot 2017-10-25 09.14.58.png

Küsimuse loomine

Hõiva.PNG

Matemaatilise teksti lisamiseks peab oskama  LaTeX valemeid

Küsimuste tüübid

Hõiva

Testi jagamine õpilastega

Algab siis, kui vajutad nupule Start New Session

Hõiva

Enne õpilastega jagamist saab vaadata, kuidas see test välja näeb

Vajuta nupule Start Preview

Hõiva.PNG

Paremas nurgas nüüd vajuta nupule See how it looks for students

Õpilasel on õigus muuta oma vastust.

Hõiva.PNG

Õpilaste vastused õpetaja näeb koondtabelis

Hõiva.PNG

Vaba vastusega küsimused peab õpetaja parandama ise.

Hõiva

Kui kõik õpuilased on vastanud, siis õpetaja saab aktsepteerida nende vastused ning näidata neile õiged vastused (Showing solutions to students)

Hõiva.PNG

Õpilane näeb järgmist

Hõiva.PNG

Testi ajal saab vaadata õpilaste tulemused rohkem interaktiivselt

Hõiva

Hõiva.PNG

Testi lõpetamine toimub paremas ülemises nurgas

Hõiva

Hõiva.PNG

Tulemused saab eksportida arvutisse CSV formaadis.

Teiste õpetajate testid

https://docs.google.com/spreadsheets/d/17TyWKoMLN38wztvyF5yeETTIAnFGzq5yIfQbX972ujk/edit?usp=sharing