Google Classroom

Google Classroom — ülesannete lahendamine (õpilasele)

  1. Google Classroom ja mõned õpetajale vajalikud GoogleDrive nipid (Meeri Sild)

  2. Google Classroom — õpetamise abivahend (Toomas Adson)

Inglise keeles

  1. Google Classroom 2020 (7 videoga playlist)

  2. Tour of Google Classroom

  3. 6 End-Of-Year Google Classroom Clean-up Tips

  4. 10 important activities you should be able to do on Google Classroom

  5. 50 Awesome Apps that Integrate with Google Classroom