GEOGUESSR

Link mängule: https://geoguessr.com/world

geoguessr

Selles keskkonnas on võimalik mänguliselt omandada teadmisi geograafiast ja rännata maailmas. Rühmatöö – mängida saab nii üksinda kui grupiga, kas lihtsalt välja pakutud valiku järgi või ise keskkonda luues. Õppuritest saab ühe arvuti taha moodustada väikesed grupid (kuni 3), üks neist tegeleb arvutile käskluste jagamisega ja liigutab hiirt, teised aitavad kaasa mängida. Õpitulemusi kontrollitakse ja hinnatakse mängu jooksul ja koondina mängu lõpus.

geoguessr-maps

Mängijal on võimalik valida, mis talle üle maailma või erinevates geograafilistes piirkonaddes huvi pakub – näiteks staadionid, 5* hotellid, Isreali juutide püha märgid vms. Valida saab kas ainult ühe riigi, Euroopa vms piirkonna. Valinud mänguplatsi, hakkab mängija oletama, millega on tegemist ja saab peale igat oletust punktid ja oma vastuse võrdluse õige vastusega. Kui ring on täis mängitud (ehk siis on kõigile mängu poolt ette antud valikutele vastatud), saab mängija punktide summa.

Erinevad valikud on erinevate raskusastmetega.

geoguessr_maad1.png

Mängimiseks peab enamus kohtades sisse logima ja valik suureneb pidevalt.

geoguessr_login

Allikas:  17.09.2016. Näiteid õpisüsteemidest. https://katrinaedma.wordpress.com/2016/09/17/naiteid-opisusteemidest/