H5P

Erinevate ineraktiivsete ülesannete moodustamise mallid.

H5P

 

Реклама

Digimäng, mis aitab õppida eesti keele keerukusi

Tartu Ülikooli tänapäeva eesti keele professori Helle Metslang selgitas, et õppekomplekt on mõeldud eesti keele õppijatele alates B1/B2-tasemest. „Materjal keskendub eriti sihitise käändevalikule, mis on keeleõppija jaoks üks keerukamaid grammatikateemasid,“ kommenteeris professor Metslang.

Mängule on lisatud keeleõpet hõlbustavad selgitused nii õppijale kui ka õpetajale. Uue õppeaasta künnisel, augustis 2019 toimuvad õpetajatele ka õppekomplekti kasutamise koolitused.

Mäng „Käänuk“ koos sihitisesõnastikuga on kättesaadav veebilehel.

Allikas: https://www.ut.ee/et/uudised/keeleteadlased-loid-digimangu-mis-aitab-oppida-eesti-keele-keerukusi?