Olulised lingid

HITSA e-koduõppe info

Kogumikud erinevate keskkondade infoga

Distatsõppe vahendid

➤➤ Veebiseminaride salvestused
https://www.facebook.com/notes/kodu%C3%B5pe-tehnoloogia-abil/j%C3%A4relevaadatavad-veebiseminarid/285600792424925/
➤➤ Valdkondlikud grupid
https://www.facebook.com/notes/kodu%C3%B5pe-tehnoloogia-abil/valdkondlikud-grupid/285725942412410/
➤➤ Veebipõhiste keskkondade ja materjalide kogumikud
https://www.facebook.com/notes/kodu%C3%B5pe-tehnoloogia-abil/olulised-lingid/285740765744261/

E-külalistunnid

E-külalistund on 45-minutiline tund, mis koosneb 15-20 minutilisest videost ja ülesannetest õpilastele. Videod leiate YouTube’ist ja ülesanded õpilastele Google Drive’ist. Selleks, et leida sobivaid e-külalistunde:

PS! Drive’is leitavad ülesanded on loodud klassis õppes ning neid tuleks kohandada e-õppele.

Distantsõppe korraldamiseks (kodu)ülesanded I kooliastmele, puude ja põõsaste õppeks, mis seotud riikliku õppekavag

EV valitsuse poolt kehtestatud eriolukorra kohaselt on haridusasutused, 16. märtsist distantsõppel.

Puhta vee teemapark asutas 2015. aastal NutiAkadeemia, kus õpetame õpilastele ja ka õpetajatele nutiseadmeid kasutama õppetöös.

NutiAkadeemia õppematerjalid (avaldatud http://www.metsamoisa.ee/index.php/nutiakadeemia)

Kliki programmi lingil! Õpilased saavad saata õpetajale näiteks foto või ekraanipildi testi tulemustest.